Delshodeh


 

Composer: Ehsan Zabihifar

 

Players:

Hamid Ghanbari: Tombak

Arezou Abouyi: Dayereh

Ehsan Emami: Tar

Babak Daneshvar: Oud

Ehsan Zabihifar: Kamancheh