چهارگان ۱ (مجموعه قطعات)


چهارگان گروه چهار نفره ای است که با هدف تجربه ی چهار نوازیِ زهی ایرانی در بهار سال 1386 برای اجرای آثاری که برای این ترکیب از سازها تصنیف می شوند تشکیل شده است. ترکیب سازهای این گروه: دو کمانچه، قیچک آلتو و قیچک بم ظاهراً در همان بدو امر – دست کم از نظر منطقه و گستره ی صوتی- شباهت با نمونه ی غربیِ آن (کوارتت کلاسیک) را به ذهن متبادر می کند که البته پر بیراه نیست اما بدیهی است ویژگی های مختص این چهار ساز زهی-کمانه ایِ ایرانی، از جمله رنگ صوتی، برخی تکنیک های اجرایی و موارد متعدد دیگر، همگی دلایل روشنی هستند که این را از آن متمایز می کنند. اولین تجربه های همنوازی سازهای زهیِ ایرانی -بدون حضور سازهای مضرابی- به سال ها پیش از این باز می گردد و در واقع نوازنده ی برجسته ی کمانچه اردشیر کامکار اولین موسیقیدانی است که از ترکیب مستقل سازهای زهی-کمانه ای ایرانی (در شکل های مختلف آن، از دو تا هشت ساز زهی و بدون استفاده از سازهای مضرابی) آثاری بدیع، خلق،اجرا و منتشر کرده است.

قطعاتی که در این مجموعه گرد هم آمده اندلزوماً ارتباطی با یکدیگر ندارند و آهنگسازان مختلف هر یک قطعات را به طور مجزا و در مقاطع زمانی مختلف برای چهارگان زهیِ ایرانی تصنیف کرده اند.


چهارگان 1

کوارتت زهی ایرانی

مجموعه قطعات

 .آهنگسازان: شریف لطفی، اردشیر کامکار، سعید هنرمند، علی صمدپور، ایمان وزیری، حامد افشاری

ناشر: موسسه ی فرهنگی هنریِ ماهور

تاریخ انتشار: 1395


خرید آلبوم چهارگان ۱


کوارتت زهی ایرانی چهارگان:

احسان ذبیحی فر: کمانچه 1

کیخسرو مختاری: کمانچه 2

شیما شاه محمدی: قیچک آلتو

حامدافشاری: قیچک بم

و

حمید قنبری: تمبک

(نوازنده ی میهمان در قطعه ی افشاری)

و

بیتا قاسمی: قیچک بم

(در قطعه ی نوا)


ضبط:

سمیه حبیبیان

آرمین کارباف و مهرناز محبتی (قطعه ی آشفتگی)

کیکاووس مختاری (قطعه ی نوا)


میکس و تهیه ی نسخه ی نهایی: حامی حقیقی