چهارگان


رادیو سوئد، ۲۰۱۳


گروه رهاوی، موسیقی کلاسیک ایرانی و ترکی، ۱۳۹۳


جشنواره حافظ و موسیقی،مهر ۱۳۹۳


گروه مهتاب، تالار رودکی، ۱۳۹۶


گروه یاد، تالار وحدت، ۱۳۹۳