بنیان‌هایی برای تدوین شیوه‌ی آموزش کمانچه


این مقاله در فصلنامه ی ماهور شماره ی 49 در سال 1389منتشر شده است.

 

خرید فصل نامه


 

عنوان مقاله:

بنیان‌هایی برای تدوین شیوه‌ی آموزش کمانچه

 

نویسنده:

احسان ذبیحی فر


چکیده

در صورتي كه براي كلِ دوره ي آموزشيِ كمانچه ي موسيقيِ كلاسيك ايراني، چهار دوره ي مقدماتي، متوسطه، عالي و فوق عالي را در نظر گرفته باشيم، اين مقاله چكيده اي است از طرحي پيشنهادي براي روش تمرين‌هاي نوازندگي‌‍ كمانچه در دوره‌ي مقدماتي. به عبارت ديگر، كليات و سرفصل هاي مطالبي كه در تدوين متد مقدماتيِ كمانچه مورد نظر بوده اند در اينجا فهرست وار و با حداقل توضيحات ارائه مي شوند تا آنجا كه ايده ي طرح و شِمايي كلي از مسير و روشمنديِ آن ديده شود.

     سرفصل هاي اصليِ اين مقاله عبارتند از: تمرين‌هاي آماده‌سازي عمومي، تمرين‌هاي آماده‌سازيِ اختصاصي، نكاتي درباره‌ي نحوه‌ي تدوين‌ِ تمرين‌ها و شيوه‌ي اجراي تمرين‌ها. اين سرفصل ها خود شامل عناوين فرعيِ ديگري نيز هستند كه اكثر موارد به همراه نمونه هايي از تمرين ها يا تصاوير مربوطه ارائه شده اند

 

کلید واژه ها: