کمانچه‌ آلتو


کمانچه آلتو تقریباً همانند نواختن بر ویلن آلتو است و هیچ تفاوتی از لحاظ انگشت‌گذاری و نت خوانی با ویلن آلتو ندارد. این تشابه دقیقاً مانند نسبت ویلن به کمانچه می‌باشد.

در سازهای کمانچه آلتو و ویلن آلتو (ویولا) سیم‌ها به ترتیب «لا ر سل دو)) کوک می‌شوند و صدا دهی این دو ساز در محدوده کلید دو خط سوم نت نویسی می‌شوند ((بر خلاف کمانچه و ویلن»

برای مثال نت سی بر روی خط سوم در سازهای کمانچه آلتو و ویلن آلتو نت دو خونده می‌شود.

ابعاد کمانچه آلتو از کمانچه بزرگ‌تر است و صدای این ساز بم تر و نرم‌تر از صدای کمانچه است.

تمامی کتب ساز آلتو (ویولا) را می‌توان بر روی کمانچه آلتو اجرا کرد.

در ساز کمانچه آلتو فواصل انگشت‌گذاری زیادتر و بازتر از فواصل انگشت‌گذاری در کمانچه است.

می‌توان سیم‌های کمانچه آلتو را به کمانچه انداخت اما صدا دیگر در محدوده آلتو قرار نمی‌گیرد و نرمی صدا از دست می‌رود؛ بنابراین برای اینکه ساز صدای واقعی خودش را بدهد باید ابعاد ساز بزرگ‌تر انتخاب شود.

با آنکه سیم‌های لا و ر و سل در کمانچه وکمانچه آلتو یکی می‌باشند اما در ساز کمانچه آلتو صدادهی بسیار نرم ولطیفی را ایجاد می‌کنند که در کمانچه این صدا تیز تر از کمانچه آلتو می‌باشد.

سیم دو کمانچه آلتو هم یادآور صدای قیچک باس و کمانچه باس می‌باشد. درست مانند سیم دو ویلن آلتو که یادآور صدای ویلنسل است.

در سازهای کمانچه آلتو و ویلن آلتو سیم می کاربردی ندارد و سیم اول سیم لا می‌باشد وسیم دوم ر سیم سوم سل و سیم چهارم دو نامیده می‌شود. در ولقع کمانچه آلتو سیم می ندارد و به جای آن سیم دو می‌باشد