روایت ابوعطا


روایت ابوعطا نخستین آلبوم از مجموعه دوازده تایی «روایت ها» است که در قالب دستگاه ها و آوازهای ردیف موسیقی ایران اجرا می شوند.هر آلبوم چهار اجرا از هنرمندانی را دربرمی گیرد که رها از قید هر غرضی به روایت خود از آنچه می اندیشند، می پردازند. روایت های شخصی و گوناگون تنها یک مشخصه ی ثابت دارد و آن روند دستگاه انتخابی برای هر اجراست. یاران همفکر در بسیط بساطی فراهم آمدند و نواخته های خود را ضبط و ارائه کرده اند، بی آنکه روایت های دیگر نوازندگان آلبوم را شنیده باشند. در این میان، آشکار شدن ذهن و دیدگاه در میان نسلی که سعی بر آن شده از نظر اعتقاد به موسیقی دستگاهی یکدست باشند، با تفاوت های زیبایی در اجرا، جلوه گر است. وفادار بودن به شاکله ی چیدمان دستگاه و سلسله درجات آن تنها نکته ی بایسته ای است که زنجیر اتصال در این چهار روایت قرار دارد.


تکنوازان:

 احسان ذبیحی فر

امیرعباس ستایشگر

محمدرضا ابراهیمی

سیامک جهانگیری


ناشر: موسسه ی فرهنگی هنری پرده هنر موسیقی

 

تاریخ انتشار:  پاییز 1394


خرید آلبوم


صدابردار: حامی حقیقی

میکس و مسترینگ: رضا عسگرزاده