سَرخانه ۲


نام این مجموعه (سرخانه) از نام نخستین قسمتِ فرم گرفته شده است. معنای نمادین آن روشن است: مجموعه ی حاضر «سرخانه» یا گام نخست در آهنگسازی به شیوه ی نوین با الهام از شیوه ی قدماست. این مجموعه تنها بخشی از امکاناتِ آهنگسازی به این شیوه را به کار گرفته و امکانات نامحدودی همچنان برای تجربه های بعدی به جای مانده است؛ از جمله، و به خصوص، استفاده از فرم ترکیبی یا نوبت که عبارت است از طرح کلی ای شامل قطعات مختلف (حتا قطعات بداهه با وزن آزاد) که با ترتیب خاصی که آهنگساز معین می کند در پیِ یکدیگر می آیند.

(برگرفته از یادداشت ساسان فاطمی در بروشور آلبوم)


سرخانه (2)

آهنگسازان:

 احسان ذبیحی فر و سعید نایب محمدی

خواننده:

مجتبی عسگری

ناشر: موسسه ی فرهنگی و هنری ماهور

تاریخ انتشار: 1389


خرید آلبوم سَرخانه۲


نوازندگان:

محمدرضا ابراهیمی: تار، احسان ذبیحی فر: کمانچه و کمانچه آلتو، سعید نائب محمدی: عود، حمید قنبری: دایره و تمبک، احسان امامی: تار، سورنا صفاتی: سنتور، کوروش دانایی: تار و بم تار.

همخوانان:

سولماز بدری، بهزاد میرزایی، احسان ذبیحی فر و محمدرضا ابراهیمی.


مسترینگ: آرمین کارباف