بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگسازی


  .این مقاله در پژوهش نامه ی انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی مرداد 98- دوره ی 19-شماره ی 5منتشر شده است

برای مطالعه ی بیشتر کلیک کنید


عنوان مقاله:

بررسی و نقد کتاب «مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی»

نویسنده:

احسان ذبیحی فر


 

  چکیده

کتاب «مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی» توسط نشر مرکز به سال ۱۳۹۵ منتشرشده است. مؤلف کتاب کوشیده تا در هشت فصل مجزا از تمام جوانب به موضوع ملودی بپردازد. متن اثر دارای نثری روان و قابل‌فهم است و طرح جلد کتاب نیز مزین و بی‌پیرایه است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب می‌توان به رویکرد موسیقی‌شناسانه‌ی مؤلف در پرداختن به موضوع، استفاده از منابع متعدد و متنوع، تعدد نمونه‌ها و تصاویر مرتبط با متن و ارائه‌ی جمع‌بندی و چکیده در پایان هر مبحث اشاره کرد. با توجه به مباحث مطروحه در فصول و روند آموزشی و تحلیلیِ ارائه‌شده، عنوان مناسبی برای کتاب انتخاب نشده‌است. همچنین به‌طور کلی فصل‌های اول، سوم و ششم کتاب که عمده‌ی مطالب آن‌ها در سایر کتاب‌ها با انسجام بیشتری طرح شده‌اند را نمی‌توان از امتیازات این کتاب به حساب آورد. در مقابل، زاویه‌ی نگاهی که نویسنده در فصول دوم و هشتم ارائه می‌کند مباحث ویژه‌ و سودمندی در ارتباط با ملودی است که در کتاب‌های فارسی‌زبانِ دیگر به آن‌ها پرداخته نشده است.


کلیدواژه‌ها:

ملودی، آهنگ‌سازی، موسیقی، آفرینش، نقد، مبانی، فرم، موسیقی‌شناسی