«مقاله‌ی بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی» در میان پنج نامزد برتر جشنواره‌ی نقد کتاب در گروه هنر


مقاله‌های راه‌یافته به مرحله‌ی دوم داوری هفدهمین جشنواره‌ی نقد کتاب در گروه هنر معرفی شدند

‌به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی خانه‌ی کتاب و ادبیات ایران، مقاله‌های «بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی»، احسان ذبیحی‌فر، پژوهش‌نامه‌ی انتقادی متون، ش 5، مرداد 1398، «تاریخ‌گرایی در حوزه‌ی مطالعات هنر اسلامی: نقدی بر کتاب معماری ایلخانی در نطنز»، علیرضا طاهری و رؤیا ظریفیان، پژوهش‌نامه‌ی انتقادی متون، ش 5، مرداد 1398، «تحلیل ادبی و هنر رؤیا در متن و نگاره داستان: خواب دیدن توس سیاوش را از منظر نقد تخیلی کاستون باشلار»، حمیده حرمتی، رؤیا رضاپورمقدم، پژوهش‌نامه‌ی ادب حماسی، ش 28، پاییز و زمستان 1398، «عکاسی به‌ مثابه‌ی عملی تئاتری: تحلیل و بررسی کتاب صحنه‌­آرایی در عکاسی»، محمد خدادادی مترجم‌زاده، پژوهش‌نامه‌ی انتقادی متون، ش 5، مرداد 1398 و «نقدی بر نظریه‌ی بررسی آرای مکتوب نظریه‌پردازان مسلمان و مسیحی (1370ـ1390)»، محمدحسن فردوسی­‌زاده، مهدی پوررضاییان، مرتضی افشاری و شهاب اسفندیاری، پژوهش‌نامه‌ی انتقادی متون، ش 5، مرداد 1398 به عنوان نامزد این دوره از جشنواره‌ی نقد کتاب در گروه هنر شناخته شدند.